W grudniu 2022 r., po sukcesie pierwszego Skoczowskiego Jarmarku Wielkanocnego, odbył się Skoczowski Jarmark Świąteczny, zorganizowany w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie. Była to druga impreza zorganizowana przez Pracownię "Pat the Cat" w Skoczowie.

SKOCZOWSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

Strefa Jarmarków (2021). Wszelkie prawa zastrzeżone.