W 2019 r. Pracownia "Pat the Cat" nawiązała współpracę z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury "Dom Narodowy". Efektem tej współpracy jest nowa impreza, czyli zorganizowany po raz pierwszy w grudniu 2019 r. Jarmark św. Mikołaja. W jego ramach Pracownia "Pat the Cat" organizuje Cieszyński Targ Rękodzielniczy, który zastąpił dotychczasowe, listopadowe Cieszyńskie Jarmarki Świąteczne.

CIESZYŃSKI TARG RĘKODZIELNICZY

Strefa Jarmarków (2023). Wszelkie prawa zastrzeżone.